Baanreglement

 1. Iedere speler op Golfpark Exloo is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden gehanteerd.
 2. De Marshall/gastheer kan bij drukte bepalen dat drie- of vierballen verplicht zijn; in dit geval hebben tweeballen geen ‘standing’.
 3. Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt in:
  • pitchmarks op de greens herstellen; ook van spelers die dit vergeten zijn;
  • bunkers aanharken en harken terugleggen;
  • uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terugleggen en aandrukken;
  • landerijen naast de golfbaan niet betreden; dit is verboden;
  • speelsnelheid erin houden en snellere flights laten passeren;
  • vis alleen je eigen bal uit het water en speel door;
  • bij geringe twijfel of de bal vindbaar is of out of bounds ligt, een provisionele bal spelen om de speelsnelheid te bevorderen;
  • aangegeven loop- en rijroutes volgen;
  • overige door de Stichting Golfpark Exloo aangegeven regels in acht nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van waterhindernissen, paden en jonge beplanting;
  • instructies van Marshall/gastheer, bestuursleden, wedstrijdcommissieleden en greenkeepers opvolgen;
  • oefenbunkers na gebruik weer netjes aanharken;
  • het gebruik van oefenballen (drivingrangeballen) in de baan is verboden;
  • afslag hole 18 bevindt zich naast een weg; alleen afslaan wanneer weg leeg is (risico voor speler);
  • huisdieren zijn alleen toegestaan indien deze zijn aangelijnd.
 4. Bewijs van lidmaatschap (bagtag) en greenfeekaarten dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de golfuitrusting.
 5. Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en de accommodaties dienen controle op de geldigheid van het bewijs van lidmaatschap en greenfeekaarten toe te staan.
  • de controle geschiedt namens de Stichting Golfpark Exloo door Marshall/gastheer, wedstrijdcommissieleden, greenkeepers of bestuursleden.
 6. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van spelen, doorlaten van spelers met standing en het naleven van de regeling speelrecht in algemene zin, gegeven door Marshall/ gastheer, bestuur, wedstrijdcommissieleden en greenkeepers, dienen te worden opgevolgd.
 7. De afslag geschiedt als regel van hole 1 of hole 10. Bij afslag van hole 10 hebben de spelers komende van hole 9 voorrang (voorrangsregel staat aangegeven bij de afslagplaats van 10).
 8. Een pauze na hole 12 is toegestaan, maar dan geldt op hole 13 de voorrangsregel welke staat aangegeven nabij de hole; spelers komende van hole 12 hebben voorrang.
 9. Het is verplicht de standaard route van de baan te volgen en geen holes over te slaan;
 10. Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële routeaanduidingen strikt te volgen. Gebruikers van buggy’s dienen de aangegeven rijroutes en paden te volgen.
 11. Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van het werk altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers wachten op een teken, voordat zij hun spel in de richting van het personeel voortzetten.
 12. Drivingrange
  • op de drivingrange dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaatsen.
  • op de drivingrange dient een ieder de concentratie van anderen te respecteren.
  • de drivingrangeballen zijn eigendom van de Stichting Golfpark Exloo.
  • de instructies van de golfprofessionals dienen te worden opgevolgd.
  • het rapen van ballen op de drivingrange is verboden.
  • bij afzwaaiende of te ver geslagen ballen op de drivingrange: altijd ‘fore’ roepen
 13. Les en instructie
  • les en instructie zijn voorbehouden aan de golf professional(s).
 14. Trikes en buggy’s
  • gebruik van trikes en buggy’s geschiedt altijd in overleg met de gastheer of de horeca.
  • alleen leden van de Stichting Handicart hebben recht op het gereduceerde tarief.
  • het is verboden met trikes, buggy’s en trolleys te rijden over afslagplaatsen en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens en beplante vakken of daarmee vergelijkbare baanomstandigheden.
  • bij terugkomst bij het clubhuis dient men de trikes en buggy’s te parkeren en zich te melden bij de gastheer of horeca.
  • rij met de buggy alleen over paden, fairway en semi rough, nimmer door rough.
  • blijf met de buggy bij je flightgenoten, rij niet heen en weer over de baan om ballen te zoeken.
  • rij rustig met de buggy en probeer de rem zo weinig mogelijk te gebruiken.
 15. Golfbaan en clubhuis
  • het gebruik van de golfbaan en de accommodaties is volledig voor eigen risico. De Stichting Golfpark Exloo is niet aansprakelijk bij letsel, verlies of schade aan eigendommen in welke vorm dan ook.
  • draag schone schoenen in het clubhuis; loop indien nodig langs afspuitplaats en schoenborstels.
  • hang in het clubhuis je jas aan de kapstok.
 16. Indien gehuurde of in gebruik gegeven materialen of voorwerpen, die eigendom zijn van de Stichting Golfpark Exloo of de golfprofessional(s), worden beschadigd door de gebruiker, zal deze gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden.
 17. Afval zoals snoeppapier, plastic zakjes, peuken e.d. door de baan verzamelen en deponeren in de aangebrachte afvalbakken; laat de rommel dus niet op de baan achter.
 18. Elke speler dient voor de veiligheid in de baan schoenen of laarzen te dragen met profiel of (soft) spikes. Dit geldt ook voor niet-spelers die meelopen. Metalen spikes zijn verboden.