Baanreglement

 1. Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden gehanteerd.
 2. De Marshall/ gastheer, of een namens hem optredende persoon, kan bij drukte bepalen dat drie- of vierballen verplicht zijn, in welk geval tweeballen geen ‘standing’ zullen hebben.
 3. Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt in:
  • pitchmarks op de greens herstellen ook van spelers die dit vergeten zijn;
  • bunkers aanharken en harken terugleggen;
  • uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terugleggen en aandrukken;
  • betreedt niet de landerijen naast de golfbaan, dit is verboden;
  • houdt de snelheid er in en houdt rekening met snellere flights, laat deze voor;
  • vis alleen uw eigen bal uit het water en speel door;
  • bij geringe twijfel of de bal vindbaar is of out of bound, een provisionele bal spelen, om de speelsnelheid te bevorderen;
  • aangegeven loop- en rijroutes volgen;
  • overige door de Stichting Golfpark Exloo aangegeven regels in acht te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van waterhindernissen, paden en jonge beplanting;
  • instructies van Marshall/ gastheer, bestuursleden, wedstrijdcommissieleden en greenkeepers dienen opgevolgd te worden;
  • men dient oefenbunkers na gebruik weer netjes aan te harken;
  • het gebruik van oefenballen (drivingrangeballen) in de baan is verboden;
  • afslag hole 18 bevindt zich naast een weg. Alleen afslaan wanneer weg leeg is (risico voor speler);
  • huisdieren zijn alleen toegestaan, indien deze zijn aangelijnd.
 4. Bewijs van lidmaatschap (bagtag ) en greenfeekaarten dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de golfuitrusting.
 5. Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en de accommodaties dienen controle op de geldigheid van bewijs van lidmaatschap en greenfeekaarten toe te staan.
  • de controle geschiedt namens de Stichting Golfpark Exloo door een Marshall/ gastheer, wedstrijdcommissieleden, greenkeepers of bestuursleden.
 6. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van spelen, doorlaten van spelers met standing en het naleven van de regeling speelrecht in algemene zin, gegeven door Marshall/ gastheer, bestuur, wedstrijdcommissieleden en greenkeepers, dienen te worden opgevolgd.
 7. De afslag geschiedt als regel van hole 1 of hole 10. Bij afslag van hole 10 hebben de spelers van hole 9 voorrang (voorrangsregel staat aangegeven bij de afslagplaats van 10).
 8. Een pauze na hole 12 is toegestaan, maar dan geldt op hole 13 de voorrangsregel welke staat aangegeven nabij de hole; spelers van hole 12 hebben voorrang.
 9. Het is verplicht de standaard route van de baan te volgen en geen holes over te slaan;
 10. Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële routeaanduidingen strikt te volgen. Gebruikers van buggy’s dienen zoveel mogelijk de aangegeven rijroutes en/of paden te volgen.
 11. Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van zijn werk altijd voorrang op de spelers in de baan. Spelers wachten op een teken, voordat zij hun spel in de richting van het personeel voortzetten.
 12. Drivingrange
  • op de drivingrange dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaats.
  • op de drivingrange dient een ieder de concentratie van anderen te respecteren.
  • de drivingrangeballen zijn eigendom van de golfbaan.
  • de instructies van de golfprofessionals dienen te worden opgevolgd.
  • het rapen van ballen op de drivingrange is verboden, dit is alleen mogelijk in overleg met de greenkeeper.
  • bij afzwaaiende of te lange gespeeld op de drivingrange altijd ‘fore’ roepen
 13. Les en instructie
  • les en instructie zijn voorbehouden aan de golf professional(s) van Nationale Golfschool Holland.
 14. Trikes en buggy’s
  • gebruik van trikes en buggy’s altijd in overleg met de gastheer of horeca.
  • alleen leden van de stichting Handicart hebben recht op het gereduceerde tarief.
  • het is verboden met trikes, buggy’s en trolleys te rijden over afslagplaatsen en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens en beplante vakken en dergelijke.
  • bij terugkomst bij het clubhuis dient men de trikes en buggy’s te parkeren en zich te melden bij de gastheer of horeca.
  • rij met de buggy alleen over de paden, fairway en semi rough, nimmer door rough.
  • blijf met de buggy bij je flightgenoten, niet heen en weer rijden om ballen te zoeken.
  • rij rustig met de buggy in de baan en probeer de rem zo weinig mogelijk te gebruiken.
 15. Golfbaan en clubhuis
  • het gebruik van de golfbaan en/of de accommodaties is volledig voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk bij letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.
  • draag schone schoenen in het clubhuis
  • schone schoenen (indien nodig langs afspuitplaats/ schoenborstels)
  • in het clubhuis jassen op de kapstok
 16. Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins in gebruik bij de Stichting Golfpark Exloo en/of golfprofessionals worden beschadigd door de gebruiker, zal deze gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden.
 17. Afval (bv. snoeppapier, plastic zakjes, peuken en dergelijke) onderweg verzamelen en deponeren in de aangebrachte afvalbakken, niet op de baan achter laten.
 18. Elke bespeler van de baan dient (voor veiligheid in de baan) schoenen of laarzen te dragen met profiel of (soft) spikes. Metalen spikes zijn verboden. Hetzelfde geldt voor niet-spelers die meelopen.