Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement en plaatselijke regels voor wedstrijden

 

Document downloaden als pdf

 

Dit wedstrijdreglement bestaat uit twee secties:

 • Sectie A: Algemene wedstrijdvoorwaarden
 • Sectie B: Algemene plaatselijke regels

 

Wedstrijdreglement en plaatselijke regels voor wedstrijden

 

Sectie A: Algemene Wedstrijdvoorwaarden (wedstrijdreglement)

De onderstaande wedstrijdvoorwaarden, samen met de gepubliceerde toevoegingen of wijzigingen, gelden voor alle wedstrijden georganiseerd door de club.

 

Taak wedstrijdcommissie: de wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden. Zij is bevoegd om op te treden bij het overtreden van de golfregels en bij het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden. De wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien. In het wedstrijdreglement wordt de wedstrijdcommissie aangeduid als “de Commissie”.

 

A-1. Deelnamecriteria

De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor amateurgolfers (definitie amateurgolfer zie www.randa.org), tenzij anders vermeld bij de informatie over de specifieke wedstrijd.

 

Lid club

Deelname aan clubkampioenschappen is slechts mogelijk voor spelers die lid zijn van de club, tenzij anders vermeld bij de informatie over de specifieke wedstrijd.

 

Toelichting

Leeftijd

Wedstrijden kunnen een leeftijdsvoorwaarde hebben (senioren, junioren, jeugd). Zie bij de specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website welke leeftijdsvoorwaarde voor een wedstrijd van toepassing is.

 

Geslacht

Een wedstrijd mag beperkt worden tot deelnemers van een bepaald geslacht (een voorbeeld hiervan is een clubkampioenschap). Zie bij de specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website welke voorwaarde voor een wedstrijd van toepassing is.

 

Spelers die zich als genderneutrale speler melden, zullen een keuze moeten maken onder welk traditioneel geslacht zij hun handicap willen laten bijhouden en willen deelnemen aan clubwedstrijden.

 

 

Handicapeisen

De Commissie kan beperkingen of eisen stellen aan de toegestane handicaps voor een wedstrijd. Zie bij de specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website welke voorwaarde voor een wedstrijd van toepassing is.

Bij clubkampioenschappen speelt de speler het hele weekend met de handicap die hij/zij heeft bij aanvang van het toernooi.

 

A-2. Inschrijven voor een wedstrijd

Inschrijven

Inschrijven moet via de clubwebsite. Direct na inschrijving zal de naam van de speler op de inschrijflijst of de reservelijst geplaatst worden op de clubwebsite.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de speler dat bij het inschrijven voor een wedstrijd gebruik wordt gemaakt van een handicap waarbij alle scores verwerkt zijn en dat die handicap toegang verschaft tot die wedstrijd. Het inschrijven met een handicap die op de dag van de inschrijving in werkelijkheid geen toegang geeft tot de wedstrijd in kwestie is niet toegestaan. (Zie ook sectie B Gedragsnormen en A-13. Disciplinaire maatregel.)

 

Inschrijfperiode

De inschrijving voor wedstrijden opent vier weken voor aanvang van de eerste wedstrijddag en sluit middernacht vijf dagen voor aanvang van de wedstrijd.

 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld moet op de dag van de wedstrijd bij registratie aan de wedstrijdtafel worden voldaan.

 

A-3. Toelating tot een wedstrijd

Toelating tot een wedstrijd gebeurt volgens de volgende criteria:

 1. volgorde van inschrijving;
 2. handicap.

 

Bevestiging toelating

De deelnemerslijst en de reservelijst staan op de website vermeld.

 

Reservelijst

Het is voor de reserves belangrijk om de reservelijst geregeld te raadplegen. Als je op de reservelijst staat en je bent niet beschikbaar voor deelname aan de wedstrijd, dan moet je je uitschrijven. Bij afzegging van een geplaatste speler op de deelnemerslijst, vindt er aanvulling plaats op basis van de reservelijst. Een reserve wordt door de Commissie gecontacteerd zodra hij of zij is toegelaten tot de wedstrijd.

 

Uitsluiting van toelating voor geschorste spelers

Spelers die door de club of door de NGF een straf van schorsing opgelegd gekregen hebben, worden niet toegelaten.

 

A-4. Afzeggen voor een wedstrijd

In het geval van overmacht kan een speler zich na sluiting van de inschrijfperiode van de wedstrijd afmelden. Dit kan alleen telefonisch en de speler moet zich er daarbij van vergewissen dat het bericht en de geldige reden de contactpersoon ook daadwerkelijk hebben bereikt.

 

No-show

Een speler krijgt een no-show als hij of zonder bericht ofwel zonder geldige reden niet aan de start verschijnt. Dit heeft in principe geen effect op de handicap van de speler – tenzij de Commissie ervan overtuigd is dat de no-show het resultaat is van handicapmanipulatie – maar dit kan wel disciplinaire gevolgen hebben (zie ook A-13. Disciplinaire maatregel).

 

A-5. Startlijst

 

Startlijst Algemeen

De Commissie bepaalt de startlijst op basis van loting

 

Startlijst clubkampioenschappen

 

Strokeplay clubkampioenschappen:

De startlijst wordt bepaald op basis van handicap.

 

Matchplay clubkampioenschappen

De startlijst wordt bepaald op basis van handicap.

 

Piramide

De startlijst wordt bepaald door de stand in de piramide.

 

A-3. Spelvorm, met inbegrip van handicapverrekening

Clubkampioenschappen strokeplay:

 • Er wordt in drie categorieën gespeeld: dames, heren en jeugd. Per categorie kan er een handicapeis zijn.
 • Inschrijving staat open voor alle leden en er is geen maximum aantal deelnemers.
 • Het minimum aantal deelnemers is 8 per categorie.
 • Er worden één ronde van 18 holes gespeeld op zaterdag en twee rondes zondag 9 holes Zuid.
 • Starttijden zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.
 • Een scorekaart met een no-return leidt tot uitsluiting voor de volgende ronde(s).
 • Bij gelijk resultaat voor de eerste plaats wordt een sudden-death play-off gespeeld op holes 1 en 12.

 

Clubkampioenschap matchplay

 • Er wordt in drie categorieën gespeeld: dames, heren en jeugd. Per categorie kan er een handicapeis zijn.
 • Inschrijving staat open voor alle leden en er is geen maximum aantal deelnemers.
 • Het minimum aantal deelnemers is 8 per categorie.
 • De eerste ronde wordt gespeeld over 18 holes op zaterdag, de resterende rondes worden gespeeld over 9 holes Zuid verdeeld over de zaterdag en zondag.

 

A-6. Scorekaart ophalen en uitwisselen met marker

De speler behoort zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden aan de wedstrijdtafel. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt de speler zijn scorekaart voor de wedstrijd.

De Commissie kan op de scorekaart aangeven welke speler als marker optreedt.

Strokeplay: hieronder vallen ook Stableford-, maximum score- en tegen par-wedstrijden. Tijdens de ronde behoort de marker na elke hole het gedane aantal slagen inclusief strafslagen door de te “marken” speler te bevestigen en dat brutoresultaat op haar of zijn scorekaart in te vullen.

 

A-7. Scorekaart inleveren

Matchplay: Spelers dienen meteen na het beëindigen van de ronde het resultaat aan een lid van de Commissie door te geven.

 

Strokeplay:

Meteen na het uitspelen van de laatste hole van de gespeelde ronde moet de speler zich melden in het wedstrijdsecretariaat bij de wedstrijdtafel. Na het controleren van de scores en het ondertekenen van de scorekaart (zie regel 3.3b De scores bij strokeplay) moet de speler aan de wedstrijdtafel de scorekaart persoonlijk overhandigen aan een commissielid. De scorekaart is ingeleverd als hij is goedgekeurd door het commissielid en de speler de wedstrijdtafel en de ruimte voorzien voor het wedstrijdsecretariaat heeft verlaten.

Een scorekaart is ingeleverd als deze aan de Commissie is overhandigd.

 

A-8. Terugtrekking tijdens of tussen ronde(s)

Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens een ronde of tussen twee rondes moet zich melden bij een lid van de Commissie en een (schriftelijke) verklaring afleggen en ondertekenen waarin hij/zij de reden van zijn/haar terugtrekking vermeldt. (Zie ook A13 Disciplinaire maatregel.)

 

A-9. Aantal deelnemers bij een ‘cut’

Het aantal deelnemers na een ‘cut’ is in beginsel maximaal 50% van de gestarte deelnemers. De Commissie bepaalt uiterlijk een dag voor het toernooi het definitief aantal deelnemers dat de ‘cut’ kan halen. Dit aantal kan hoger of lager zijn dat het normale maximum van 50%.

 

A-10. Play-off bij een gehalveerde match en bij gelijk eindigen in strokeplay of bij Stableford

Matchplay: bij een gelijke stand na afloop van de ronde wordt de wedstrijd verlengd totdat er een winnaar is. Voor de verlenging worden in principe de holes van de wedstrijdronde in dezelfde volgorde gespeeld, tenzij de Commissie voor het begin van de ronde anders bepaalt. Indien de finale of de play-off ten gevolge van weers- of baanomstandigheden of invallende duisternis niet (uit-)gespeeld kan worden, dan kent de wedstrijd twee winnaars.

 

Strokeplay (hieronder vallen ook Stableford, maximum score en par-/bogey-wedstrijden):

Aangezien het bij clubwedstrijden niet gebruikelijk is om een play-off te laten spelen om bij een gelijke stand tot een winnaar te komen, worden de winnaar en volgende plaatsen bepaald door de beste scores op de laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 3 holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan. Als het dan nog steeds gelijk is, worden successievelijk de laatste zes holes (holes 4-9), drie holes (holes 7-9) en de laatste hole van de eerste negen holes gebruikt.

 

In het geval van een tie voor de tweede en volgende plaatsen wordt de volgorde op de uitslaglijst bepaald door de beste scores over de laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 3 holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan.

Als de stand, dan nog gelijk is, dan wordt de winnaar bepaald door loting.

Toelichting

Het is niet de bedoeling dat bij gelijk eindigen de speler met de laagste handicap wint.

 

Clubkampioenschappen strokeplay:

In het geval dat meerdere spelers gelijk eindigen op de eerste plaats, volgt een sudden-death play-off op door de Commissie voor de laatste ronde aan te wijzen hole of holes. Indien meerdere spelers de play-off spelen, wordt er gespeeld tot er één winnaar is; de overige spelers delen de tweede plaats. Indien de sudden-death play-off ten gevolge van weers- of baanomstandigheden of invallende duisternis niet uitgespeeld kan worden, worden de winnaar en volgende plaatsen bepaald door de beste scores op de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18). Als het dan nog steeds gelijk is, worden successievelijk de laatste zes holes (holes 4-9), drie holes (holes 7-9) en de laatste hole van de eerste negen holes gebruikt.

In het geval van een tie voor de tweede en volgende plaatsen wordt de volgorde op de uitslaglijst bepaald door de beste scores over de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 3 holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan.

 

Bij netto-strokeplay wedstrijden met handicapverrekening waar de door de Commissie bepaalde score index wel wordt gebruikt, zoals bij four-ball strokeplay, par/bogey of Stablefordwedstrijden, moet de handicapslagenaftrek toegepast worden zoals die ook in de wedstrijd toegepast is.

 

 

A-11. Het wedstrijdresultaat is definitief

Matchplay: Het resultaat van een match is definitief als het door beide spelers is gemeld aan een referee of een lid van de Commissie.

Strokeplay (hieronder vallen ook Stableford-, maximum score- en tegen par-wedstrijden): De uitslag van een wedstrijd is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. De uitslag van een wedstrijd indien er geen prijsuitreiking is, is definitief als alle uitslagen zijn gepubliceerd.

 

A-12. Plichten ten aanzien van het handicapsysteem

De deelnemer behoort alle qualifying scores, ook van de incomplete ronden, bij zijn homeclub in te leveren volgens de WHS Rules of Handicapping.

 

 

A-13. Disciplinaire maatregel

De volgende overtredingen van de wedstrijdvoorwaarden resulteren in een disciplinaire maatregel.

 • Inschrijven met lagere handicap dan werkelijke handicap (A2).
 • Niet tijdig afzeggen of No Show (A4).
 • Terugtrekking uit de wedstrijd zonder (geldige) reden (A8).

 

Eerste overtreding seizoen: Waarschuwing

Tweede overtreding seizoen: Schorsing eerstvolgende wedstrijd.

Derde overtreding in een seizoen: Onmiddellijke schorsing van 3 seizoenmaanden.

Vierde overtreding in een seizoen: Onmiddellijke schorsing van één kalenderjaar.

Toelichting

Bij de laatste twee overtredingen kan ook een klacht bij de Tuchtcommissie van de club of (indien de club deze niet heeft) bij het bestuur van de club worden ingediend.

 

Herhaaldelijke diskwalificatie

Bij het overtreden van de gedragsnormen (Zie sectie B B1: Overtreden van gedragsnormen):

Tweede diskwalificatie in hetzelfde seizoen: Schorsing van 3 seizoenmaanden. Tevens wordt een klacht ingediend bij de tuchtcommissie.

Derde diskwalificatie in hetzelfde seizoen: Schorsing van één kalenderjaar en een hernieuwde klachtindiening bij de tuchtcommissie.

De straf van schorsing in seizoen is niet beperkt tot het seizoen van het lopende kalenderjaar, maar wordt doorgegeven naar het volgende seizoen. Schorsing is van toepassing op alle door de club georganiseerde wedstrijden.

 

Beroep

Van een beslissing van de Commissie tot uitsluiting van een speler voor meer dan de betreffende wedstrijd staat voor de speler een hoger beroep open. Hij kan bij de tuchtcommissie binnen één week na oplegging van de straf dit beroep indienen. De tuchtcommissie kan aan het ingestelde beroep een schorsende werking toekennen, indien in het beroepschrift daarom gemotiveerd wordt verzocht.

 

A-14. Toepasselijkheid statuten en tuchtreglement

Spelers en personen die de speler bijstaan zijn onderworpen aan de statuten en het tuchtreglement van de club. Deze reglementen zijn terug te vinden op de clubwebsite.

 

Sectie B: Algemene plaatselijke regels (voor alle clubwedstrijden)

Op alle door de club georganiseerde wedstrijden zijn van toepassing:

 • De “Rules of Golf” gepubliceerd door de R&A.
 • Sectie A Algemene wedstrijdvoorwaarden.
 • Sectie B Algemene plaatselijke regels.

 

De Commissie beslist in alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien.

Straf:

Tenzij anders vermeld is het overtreden van een plaatselijke regel de algemene straf.

 

B-1. Overtreden van gedragsnormen (R1.2)

In aanvulling en ter verduidelijking van Regel 1.2 Normen voor spelersgedrag heeft de Commissie de volgende gedragsregels opgesteld. Als speler/speelster krijg je de bijbehorende straf wanneer je een gedragsregel overtreedt. Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te gedragen voor, tijdens, tussen en na wedstrijdrondes.

Voorbeelden zijn:

Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsnormen:

 • Elke vorm van vernieling van de baan of het clubhuis.
 • Wegslingeren van clubs. Clubs opzettelijk breken.
 • Ballen naar personen gooien.
 • Herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik (vloeken). Zeer luide (emotionele) stemverheffingen.
 • Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels.
 • Inschrijven met een lagere handicap dan op de dag van inschrijving actueel is.
 • Gebrek aan respect tonen voor club-officials, vertegenwoordigers van de golfbaan, medespelers en/of toeschouwers.
 • Op de driving range opzettelijk ballen buiten het toegestane gebied slaan (bijvoorbeeld over het hek aan de achterkant).
 • Iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de club zou schaden.
 • Iedere andere gedraging of uiting die door de commissie als onaanvaardbaar wordt geacht.

 

Straf:

Diskwalificatie en verwijderen van speler uit de wedstrijd.

 

Categorie B: Overige overtredingen van gedragsnormen:

 • Het zich niet houden aan de kledingvoorschriften.
 • Het niet goed zorgdragen voor de baan.
 • Andere spelers bewust storen in hun slag.
 • Betreden van verboden speelzones, indien betreden in gedragsregels niet is toegestaan.

 

Straf:

Eerste overtreding: Waarschuwing.

Tweede overtreding: Algemene straf.

Derde overtreding: Diskwalificatie.

Zowel voor categorie A en categorie B geldt dat na een tweede diskwalificatie in het seizoen een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd (Zie wedstrijdvoorwaarden sectie A-13).

 

B-2. Vervoer (4.3)

Plaatselijke regel G-6 is van toepassing en past Regel 4.3a als volgt aan: Tijdens een ronde mag een speler of caddie geen gebruikmaken van gemotoriseerd vervoer, behalve als dit is toegestaan of achteraf is goedgekeurd door de Commissie. Voor een speler die een slag gaat doen of heeft gedaan onder de procedure van slag en afstand is het altijd toegestaan om gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer.

Straf:

De speler krijgt de algemene straf voor elke hole waar deze plaatselijke regel is overtreden. Indien de overtreding tussen twee holes plaatsvindt, geldt de straf op de volgende hole.

 

B-3. Onredelijk vertragen van het spel (5.6)

B-3.1 Voorbeelden onredelijke vertragen van het spel:

De straf volgens regel 5.6a wordt opgelegd als een speler bijvoorbeeld:

 • Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is.
 • Onderweg voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te voorzien in zijn/haar persoonlijke behoeften.
 • Meer dan een paar minuten tijd neemt voor het zoeken en ophalen van een verloren club.

 

 

B-3.2 Vlot speeltempo (R5.6)

Als een groep in een ronde 6 holes heeft afgerond in meer dan 75 minuten vanaf de starttijd en de groep meer tijdsafstand heeft tot de groep voor hen dan het startinterval, krijgen alle spelers in de groep een mondelinge waarschuwing van de clubreferee of een lid van de Commissie.

 

Straf:

Straf voor de tweede overtreding: Eén strafslag.

Straf voor de derde overtreding: Algemene straf, opgeteld bij de straf voor de tweede overtreding.

Straf voor de vierde overtreding: Diskwalificatie.

Straf bij Stableford:

Straf voor de tweede overtreding: Aftrek van één punt op het totaal behaalde aantal punten voor de ronde.

Straf voor de derde overtreding: Aftrek van twee punten op het totaal behaalde aantal punten voor de ronde.

Straf voor de vierde overtreding: Diskwalificatie.

 

B-4. Oefenen (R5.2)

Strokeplay: Regel 5.2b is als volgt aangepast: Een speler mag voor of tussen rondes niet oefenen op de wedstrijdbaan. Uitzondering: Oefenfaciliteiten mogen door de speler voor of tussen rondes gebruikt worden om te oefenen.

Straf:

Straf voor de eerste overtreding: Algemene straf (opgelegd op de eerste hole die de speler speelt).

Straf voor de tweede overtreding: Diskwalificatie.

 

B-5. Onderbreking van het spel (R5.7b)

Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven door een aanhoudende toon van een sirene/hoorn. Alle andere onderbrekingen worden aangegeven met drie opeenvolgende tonen van een sirene/hoorn. In alle gevallen wordt het hervatten van het spel aangegeven door middel van twee korte sirene/hoorn tonen.

Toelichting

Het is een nadrukkelijke advies dat clubs niet afwijken van deze signalen, zodat alle spelers op alle clubs weten wat een bepaald signaal betekent.