Vrienden van Golfpark Exloo

Veel mensen dragen onze mooie golfclub een warm hart toe en willen graag een bijdrage leveren aan de groei en bloei van Golfpark Exloo. Dat gebeurt onder andere in de vorm van vrijwilligerswerk. Nu is het ook mogelijk om als vriend van Golfpark Exloo een financiële bijdrage te leveren aan zaken waarvoor de club zelf geen of onvoldoende middelen heeft.

 

Doel van de vereniging

De vereniging Vrienden van Golfpark Exloo is op 23 september 2023 opgericht door en voor de leden van Golfpark Exloo.  Het doel is om steun te verlenen aan Stichting Golfpark Exloo en zo bij te dragen aan het aantrekkelijker maken van de golfclub. In de praktijk blijkt dat de beschikbare financiële middelen van Golfpark Exloo niet altijd voldoende zijn om alle ambities en wensen te realiseren.  Sommige gewenste voorzieningen worden daardoor niet of veel later gerealiseerd.  De vrienden van Golfpark Exloo kunnen het verschil maken!

 

Om de leden van Vrienden van Golfpark Exloo de meeste invloed te geven op de besteding van de gelden is er gekozen voor de juridische vorm van een vereniging. In de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur jaarlijks verantwoording af en wordt bepaald hoe de gelden worden besteed. Het bestuur doet daarvoor, in overleg met het bestuur van Golfpark Exloo een aantal voorstellen. De contributie per persoon bedraagt € 50,00 per jaar. Het is uiteraard ook mogelijk om meer bij te dragen.

 

Dankzij de (nu ruim 60) leden hebben wij de mogelijkheid om activiteiten te organiseren en of investeringen te doen die ten goede komen aan Golfpark Exloo in de breedst mogelijke zin. Hierbij kun je denken aan:

  • het realiseren van een overkapping t.b.v. trolley’s (inmiddels gerealiseerd, zie foto’s)
  • het verplaatsen van de “wasstraat” voor de trolley’s, clubs en schoenen
  • vernieuwen afvalbakjes bij de holes
  • en nog vele andere grote en kleine investeringen die de sfeer en de uitstraling van Golfpark Exloo ten goede komen.

Ook Vriend worden van Golfpark Exloo?

Wil je graag lid worden van de vereniging Vrienden van Golfpark Exloo en daardoor – net als de inmiddels ruim 60 “vrienden” – het Golfpark een extra handje helpen?

 

Mail dan naar : vrienden@golfparkexloo.nl of bel met Jan Hoiting 06 2904 3997.

 

Bestuur Vrienden van Golfpark Exloo

Het huidige bestuur van de vrienden van Golfpark Exloo bestaat uit de volgende personen:

 

Roelof IJlenhave voorzitter
Jan Hoiting secretaris
Henk Schippers penningmeester
Rieks Hoving algemeen bestuurslid
Jan Bischop algemeen bestuurslid

 

Vereniging Vrienden van Golfpark Exloo

Kvk: 91432227

Bank: NL94RABO0378256556