Restaurant

07-10-2020- In opdracht van de Veiligheidsregio is de horeca tot nader bericht gesloten. Een concrete corona-besmetting ligt hier NIET aan ten grondslag. De baan blijft vooralsnog open.